Samarbeidspartnere

Vi ønsker å takke og synliggjøre våre samarbeidspartnere, sponsorer og bidragsytere.

I 2022 og 2023 har vi fått god hjelp fra
Vefas Retur AS som hovedsponsor. Vi skal hjelpe dem med å rydde ved kaia på Amtmannsnes.
Andersen arbeidsdykking AS som delsponsor.
Nordlysbadet som gav oss fri bruk av bassenget under fridykkerkurset i 2022
Røkenes AS som sponset instruktørutdanning for Linn Røkenes, og selger klubben utstyr til rabatterte priser.

Videre takker vi også
Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet som gav oss 30 000 kr til innkjøp av fridykkerutstyr til klubben. Beløpet dekker halvparten av investeringskostnaden.
Grieg Seafood Finnmark AS som gav oss penger til ny komfyr i klubbhuset etter at vi ryddet utenfor anlegget på Nyvoll.
Alta Havn KF som gav oss 5 000 kr etter at vi ryddet ved Bullkaia
Alle små givere ❤ som har støttet oss via Vipps når vi har hatt ryddeaksjon